Đang online: 20  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
13. Thủ tục Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính.
13. Thủ tục Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính.
14/01/2015 02:01:51

12. Thủ tục Thành lập Hội đồng bồi thường cho từng dự án.
12. Thủ tục Thành lập Hội đồng bồi thường cho từng dự án.
14/01/2015 02:01:13

11. Thủ tục Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
11. Thủ tục Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
14/01/2015 02:01:44

10. Thủ tục Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình.
10. Thủ tục Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình.
14/01/2015 02:01:55

9. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập.
9. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập.
14/01/2015 02:01:30

8. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
8. Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
14/01/2015 02:01:03