Đang online: 9  |   Hôm qua: 1854  |   Lượt truy cập: 1743731
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ Tính Lương (Payroll Services)
Dịch vụ Tính Lương (Payroll Services)
Dịch Vụ Lao Động Phổ Thông| Lao Dong Pho Thong| Công Ty Nhân Kiệt
Thực trạng thiếu lao động phổ thông trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất luôn là đề tài nóng hổi, đặc biệt là sau mỗi dịp lễ tết.
18/02/2020 10:02:11

Công Ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt| Cung Ung Nhan Luc| Lao Động Phổ Thông
Trong bất kỳ giai đoạn nào, ở bất kỳ quốc gia nào, vấn đề về lực lượng lao động luôn có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
18/02/2020 10:02:02