Đang online: 13  |   Hôm qua: 1846  |   Lượt truy cập: 1736378
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thương mại điện tử | Ecommerce | TMĐT
Thương mại điện tử | Ecommerce | TMĐT
Nghị định 57/2006/NĐ-CP - VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | Ecommerce
Nghị định số Số: 57/2006/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/06/2006 và hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây về giao dịch điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.
23/08/2018 03:08:44