Đang online: 8  |   Hôm qua: 1841  |   Lượt truy cập: 1731476
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ phái cử công nhân

4 trường hợp không được cho thuê lại lao động

Theo quy địnht ại Điều 24, nghị Định 55/2013/NĐ-CP thì có 4 trường hợp sau không được cho thuê lại lao động gồm:

1. Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động.

2. Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động.

3. Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.

4. Cho thuê lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp người lao động đó đã sinh sống tại khu vực trên từ đủ 03 năm trở lên; công việc cho thuê lại lao động nằm trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

 

>> http://nhankiet.vn/vi/r45/552013NDCP--CHO-THUE-LAI-LAO-DONG.html  

 

 

Dịch vụ Nhân Kiệt

 

Dịch vụ cho thuê lại lao động phổ thông

 

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài

 

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ

 

Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tạm Thời

 

Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ lao động thuê ngoài.

 

Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất vụ

 

Dịch Vụ Đóng Gói Bao Bì Sản Phẩm

 

Dịch vụ ủy thác tính lương

 

Dịch Vụ Bốc Xếp Hàng Hóa Thủ Công| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

 

Dịch vụ thực hiện nhận thầu phụ, thầu khoán

 

Dịch vụ tuyển dụng lao động phổ thông

 

Dịch vụ tuyển dụng head hunter

 

Dịch vụ tư vấn lao động

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!