Đang online: 8  |   Hôm qua: 1714  |   Lượt truy cập: 1612184
vi  en
Trang chủ > Tư vấn > An toàn lao động
An toàn lao động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒI RỒNG CỨU HỎA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒI RỒNG CỨU HỎA


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VÒI RỒNG CỨU HỎA

 

Bước 1:  Nhanh chóng mang cuộn dây từ hộp ra sân.

Bước 2: Trải cuộn dây ra, lắp đầu vòi bơm vào khớp nối của dây cứu hỏa.

Bước 3: Kéo cuộn dây cứu hỏa ra, sao cho cuộn dây không bị gấp khúc. Đưa đầu khớp của dây cứu hỏa khác lắp vào khớp nối của dây cứu hỏa trên.

Bước 4: Sau khi lắp xong, một người ra phía trước cầm đầu vòi bơm, người cầm phải cầm chắc bằng hai tay, cho vòi nước tỳ vào các điểm gần nhất, cho đầu vòi hơi hướng lên trên, về phía hỏa hoạn.

Bước 5: Chạy máy bơm nước để tiến hành cứu hỏa cụ thể như sau:

  • Mở van khoá nhiên liệu, mở công tác máy, mở ga nhỏ.
  • Aán nút đề cho đến khi nổ máy, nếu cần kéo e (trường hợp bình Ac-qui yếu) thì giật máy nổ bằng tay.
  • Nếu máy nổ bình thường, kéo ga ½, kéo cần bơm nước khi thấy nứơc bơm, trả cần kéo bơm về vị trí bình thường, kiểm tra nước giải nhiệt thật tốt để bảo vệ máy.

Chú ý:  Trong qúa trính sử dụng vòi rồng thì luôn phải có người thứ hai hỗ trợ người cầm vòi.