Online: 17  |   Yesterday: 1826  |   Total: 1718170
vi  en
Văn bản pháp luật về Thuế
Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. (Thông tư số 219/2013/TT-BTC)
Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
03/06/2014 01:06:24

Thông tư 65/2014/TT-BTC hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc
Thông tư 65/2014/TT-BTC hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày ban hành: 19/05/2014 Ngày hiệu lực: 19/05/2014
24/05/2014 08:05:18

LAW ON BIDDING 2013
LAW ON BIDDING 2013
03/06/2014 09:06:47

DECREE 04/2014/ND-CP - AMENDING DECREE NO. 51/2010/ND-CP PROVIDING SERVICE PROVISION INVOICES
DECREE 04/2014/ND-CP - AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 51/2010/ND-CP DATED MAY 14, 2010, PROVIDING FOR GOODS SALE AND SERVICE PROVISION INVOICES
15/05/2014 11:05:48

219/2013/TT-BTC GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF THE LAW ON VALUE-ADDED TAX
CIRCULAR GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF THE LAW ON VALUE-ADDED TAX AND THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 209/2013/ND-CP DATED DECEMBER 18, 2013 PROVIDING GUIDANCE ON SOME ARTICLES OF THE LAW ON VALUE-ADDED TAX.
15/05/2014 11:05:34