Online: 17  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Legal Documents on Army
Thông tư 21/2012/TT-BCA quy định về Con Dấu của các cơ quan tổ chức
THÔNG TƯ 21/2012/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC, CHỨC DANH NHÀ NƯỚC Theo Điều 14 thì Mẫu dấu sau 5 năm phải đi đăng ký lại.
10/02/2015 02:02:06

Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát
Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học Ngày ban hành: 06/05/2014 Ngày hiệu lực: 01/07/2014
15/05/2014 11:05:42

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam
Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam Ngày ban hành: 29/04/2014 Ngày hiệu lực: 15/06/2014
15/05/2014 11:05:28

Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng Ngày ban hành: 26/04/2014 Ngày hiệu lực: 15/06/2014
15/05/2014 11:05:32

Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh Ngày ban hành: 25/02/2014 Ngày hiệu lực: 10/04/2014
15/05/2014 11:05:55

Nghị định 07/2014/NĐ-CP - Quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố
Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 25/03/2014
15/05/2014 11:05:40