Online: 14  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Legal Documents on others
Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em
Từ ngày 1/72017, Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em cũng sẽ có hiệu lực. Nghị định quy định rõ thông tin bí mật đời tư của trẻ em là các thông tin về tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, địa chỉ thông tin về trường lớp, kết quả học tập và...
29/05/2017 03:05:05

LUẬT TRẺ EM số 102/2016/QH13
Từ ngày 1/6/2017, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật nghiêm cấm các hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.
29/05/2017 03:05:33

Thông tư 08/2014/TT-BXD hướng dẫn nghị định 188/2013/NĐ-CP về nhà ở xã hội
Thông tư 08/2014/TT-BXD hướng dẫn nghị định 188/2013/NĐ-CP về nhà ở xã hội
05/10/2015 04:10:40

Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực ngày 10/01/2014
05/10/2015 03:10:27

Thông tư 27/2014/TT-BTNM Quy Định Việc Đăng Ký Khai Thác Nước Dưới Đất
Thông tư 27/2014/TT-BTNM Quy Định Việc Đăng Ký Khai Thác Nước Dưới Đất
21/09/2015 02:09:02

Circular 25/2014/TT-NHNN Guidance On Procedures For Registration, Registration For Change In Foreign Loan Of Businesses That Not Guaranteed By The Government
Circular 25/2014/TT-NHNN Guidance On Procedures For Registration, Registration For Change In Foreign Loan Of Businesses That Not Guaranteed By The Government
07/04/2015 10:04:26