Online: 18  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Home > Chia sẽ - Cung Ứng Lao Động Thời Vụ Nhân Kiệt > Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
5. Thủ tục Phương thức mua, bán căn hộ chung cư
5. Thủ tục Phương thức mua, bán căn hộ chung cư
14/01/2015 02:01:58

3. Thủ tục Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư
3. Thủ tục Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư
14/01/2015 02:01:29

2. Thủ tục Thẩm định giá mua sắm tài sản
2. Thủ tục Thẩm định giá mua sắm tài sản
14/01/2015 02:01:43

1. Thủ tục Thẩm định giá mua sắm tài sản công (bao gồm cả tài sản từ 100 triệu)
1. Thủ tục Thẩm định giá mua sắm tài sản công (bao gồm cả tài sản từ 100 triệu)
14/01/2015 02:01:12

20. Thủ tục Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công.
20. Thủ tục Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công.
14/01/2015 02:01:39

19. Thủ tục Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.(tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng).
19. Thủ tục Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.(tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng).
14/01/2015 02:01:07