Online: 8  |   Yesterday: 1854  |   Total: 1743731
vi  en
Home > Chia sẽ - Cung Ứng Lao Động Thời Vụ Nhân Kiệt > Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
1. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp số nhà
1. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp số nhà
21/01/2015 02:01:52

9. Thủ tục: Xác nhận thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (đối với tổ chức).
9. Thủ tục: Xác nhận thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (đối với tổ chức).
21/01/2015 01:01:43

8. Thủ tục: Xác nhận thời điểm xây dựng, sửa chữa
8. Thủ tục: Xác nhận thời điểm xây dựng, sửa chữa
21/01/2015 01:01:40

7. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng tạm
7. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng tạm
21/01/2015 01:01:04

6. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn
6. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn
21/01/2015 01:01:36

5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
21/01/2015 01:01:11