Online: 17  |   Yesterday: 1846  |   Total: 1736378
vi  en
Legal Documents on Insurance
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
16/02/2016 01:02:52

Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
- Kể từ năm 2016, doanh nghiệp không còn được giữ lại 2% (phải nộp đủ 100%) mức tiền lương đóng BHXH - Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố - Người lao động không làm việc và...
28/01/2016 03:01:10

Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH. Quyết định 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.
17/09/2015 06:09:12

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH từ năm 2013 trở về trước
QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
31/01/2015 01:01:50