Đang online: 12  |   Hôm qua: 1714  |   Lượt truy cập: 1612184
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu > Lĩnh vực
Lĩnh vực

Lĩnh vực

- Cho thuê lại lao động;

- Gia công hàng hóa, thầu khoán, thầu phụ

- Cung ứng lao động thời vụ, lao động tạm thời;

-Hợp thức hóa lao động;

- Dịch vụ bốc xếp;

- Dịch vụ đóng gói,

- Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ tính lương;

Dịch vụ tuyển dụng.