Đang online: 12  |   Hôm qua: 1761  |   Lượt truy cập: 1656631
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ khu vực Bình Dương
Dịch vụ khu vực Bình Dương

Quy chế phối hợp giữa đơn vị sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động và đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

Khi thống nhất xong “Quy chế phối hợp” của Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động thì nhân viên thực hiện hợp đồng của cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều hiểu rõ trách nhiệm của mỗi bên

             Quy chế phối hợp giữa đơn vị sử dụng  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động và đơn vị cung cấp  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động

 

Quy định rõ được “Quy chế phối hợp” trong từng nghiệp vụ khi cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động  là một thế mạnh của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt, khi mà ở đó, tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hợp tác giửa đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều đã được của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt mô tả rõ ràng, cụ thể, tỉ mỉ, chi  tiết.

 

Khi thống nhất xong  “Quy chế phối hợp” của Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động thì nhân viên thực hiện hợp đồng của cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều hiểu rõ trách nhiệm của mỗi bên, giúp cho việc phối hợp thực hiện nhịp nhàng, và giảm mọi rủi ro về việc quyên hay sót việc.

 

Công việc liên quan tới Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cũng được quản lý trên hệ thống phần mềm của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt và đối tác được truy cập quản lý mọi công việc phát sinh trên hệ thống phần mềm, hệ thống báo cáo được thực hiện trên hệ thống, giúp đối tác cập nhật kịp thời.

 

<<< Quy trình lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động>>>

 

 

 
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!