Đang online: 16  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ khu vực Bình Dương
Dịch vụ khu vực Bình Dương

Các Phần Mềm Nhân Kiệt đang sử dụng để phục vụ Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho các đối tác

Phần mềm quản lý nhân sự quản lý mọi hoạt động liên quan Người Lao Động. Giúp khách hàng quản lý bất kỳ khi nào;

Các Phần Mềm Nhân Kiệt đang sử dụng để phục vụ Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động cho các đối tác

 

-  Phần mềm quản lý nhân sự quản lý mọi hoạt động liên quan Người Lao Động. Giúp khách hàng quản lý bất kỳ khi nào;

 

-  Phần mềm kế toán giúp khách hàng nhận được tất cả các thông tin liên quan tới hóa đơn, các đợt thanh toán.

 

-  Phần mềm quản lý nội bộ giúp Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  nắm bắt hoạt động của Người Lao Động tại khách hàng và điều phối kịp thời

 

 

-  Phần mềm quán lý bán hàng, quản lý thị trường giúp quản lý hoạt động bán hàng, trừng bày, tại siêu thị, nhà phân phối và các đại lý

 

-  Liên kết các TTGTVL và Cộng tác viên tại các tỉnh giúp tuyển dụng nhanh chóng, kịp thời số lượng lớn.

 

-  Hơn 100 nhóm Facebook tuyển dụng với số lượng thành viên lớn hỗ trợ cho khách hàng.

 

<<<Quy trình lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động>>>

<p>&nbsp;</p>

<div class="pos">&nbsp;</div>

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!