Đang online: 14  |   Hôm qua: 1826  |   Lượt truy cập: 1718170
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động

Tư Vấn Thành Lập Công Ty Cung Ứng Lao Động

Thời gian gần đây có rất nhiều bạn gọi đến công ty Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt nhờ tư vấn về việc thành lập một công ty cung ứng lao động thì phải cần các điều kiện gì, mức vốn cần có là bao nhiêu, cơ quan nào cấp, và có khó hay không

Thực tình khi nhận các cuộc gọi và email này, mình rất băn khoan không biết nên trả lời thế nào, sâu thẳm trong nội tâm, mình tự hỏi, sao người ấy lại hỏi mình, mình đâu có muốn trả lời việc này.  Nhưng suy xét kỹ, thấy họ gọi tới Công ty Nhân Kiệt là có lý do của nó, bởi vì hiện tại, mảng dịch vụ cung ứng lao động mà Công ty Nhân Kiệt đang cung cấp là rộng khắp cả nước và được nhiều người biết đến nên ai đó hỏi Nhân Kiệt là có nguyên do của nó. Hơn nữa, trước đây mình là đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục giấy tờ, thì giờ này mọi người hỏi tới Công ty Nhân Kiệt là hợp lý.

 

Do đó, hôm nay mình tổng hợp lại các yêu cầu về việc thành lập công ty Cung ứng Lao Động để các bạn có cái nhìn toàn diện và hiểu thêm về các trình tự thủ tục cần thiết khi thành lập công ty cung ứng lao động nhé

 

1.    Muốn thành lập công ty cung ứng lao động thì cần mức vốn là bao nhiêu?

Email  nhờ tư vấn: Anh ơi em muốn thành lập một công ty cung ứng lao động quy mô nhỏ khoảng 3 người, do em làm chủ và 2 người bạn của em làm nhân viên để tìm kiếm việc làm cho lao động phổ thông và cung cấp lao động cho một số công ty chúng em quen biết, vậy có cần nhiều vốn không anh. Tối thiểu bao nhiêu thì làm được.

 

Tôi xin được trả lời bạn về nhu cầu thành lập công ty có 1 chủ sở hữu, tìm kiếm việc làm, và cung ứng lao động như sau:

Khi bạn có nhu cầu thành lập công ty phục vụ tìm kiếm việc làm cho lao động phổ thông và cung ứng lao động; thì bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH 1 thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu, Luật doanh nghiệp năm 2020 (Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) quy định thủ tục hồ sơ thành lập như sau:

 

1.1 Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 cá nhân làm chủ sở hữu

 

Đăng ký kinh doanh công ty Nhân Kiệt

Hình Ảnh: Mẫu giấy Đăng Ký Kinh Doanh của Công Ty Nhân Kiệt

 

"Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư".

 

1.2  Thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo NĐ 52/2014/NĐ-CP

 

Như vậy, sau khi thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

 

"Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng)".

 

Giấy phép giới thiệu việc làm Nhân Kiệt

Hình Ảnh: Mẫu giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Công ty Nhân Kiệt

 

"Điều 7. Điều kiện cấp giấy phép

1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này".

 

"Điều 10. Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ

1. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

4. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

5. Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp".

 

Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. 

 

1.3  Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lao lao động (mà bạn mô tả là cung ứng lao động) theo NĐ 29/2019/NĐ-CP

Đồng thời, sau khi thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 

Giấy Phép Cho Thuê lại Lao Động Nhân Kiệt

Hình ảnh: Mẫu giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động của Công ty Nhân Kiệt

 

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định cụ thể như sau:

 

"Điều 5. Điều kiện cấp giấy phép

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không có án tích;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam".

 

Theo quy định của pháp luật để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì phải ký quỹ 2.000.000.000 đồng; (Hải tỷ đồng) Phải bảo đảm vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng; (hai tỷ đồng)

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên. Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên. 

Người đứng đầu doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên. Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

 

Như vậy có thể tổng hợp lại như sau

Điều kiện thành lập doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động thì bạn phải là người có năng lực hành vi dân sự và; a) Là người quản lý doanh nghiệp;b) Không có án tích; c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Về số vốn bạn cần có thì cốn pháp định là 2 tỷ đồng, vốn mà bạn cần để ký quỹ cho 2 giấy phép là 2,3 tỷ đồng; ngoài ra bạn cần một số tiền vốn để trả trước lương cho người lao động, và đóng tiền tham gia BHXH cho cơ quan BHXH trước khi bạn nhận được tiền từ khách hàng; số tiền này tùy thuộc vào số lượng lao động mà bạn cung cấp và thời hạn trả tiền của khách hàng với công ty bạn, chưa kể các chi phí, máy móc, trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động, và các chi phí hành chánh khác để doanh nghiệp hoạt động.

Nếu bạn cần tư vấn chuyên sâu, bạn có thể gọi cho các văn phòng luật sư chuyên về các thủ tục này như:

·      Tại Hồ Chí Minh: VP Luật Sư KNA: 0917476444 (Mr. Sang)

·      Tại Bình Dương: VP Luật Sư Wikilaw:  0902877789 (Mr. Sự)

 

 

Ngày 19/11/2020

Tác giả: Đỗ Huy Lê

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

Điện thoại: 0913 860 592

Email: ledo@nhankiet.vn

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!