Đang online: 10  |   Hôm qua: 1826  |   Lượt truy cập: 1718170
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động

DANH MỤC 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP

 

Danh Mục 20 Công Việc Được Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động Theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

 

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

STT

Công việc

1

Phiên dịch/Biên dịch/Tổc ký

2

Thư ký/Trợ lý hành chính

 3

Lễ tân

4

Hướng dẫn du lịch

5

Hỗ trợ bán hàng

6

Hồ trợ dự án

7

Lặp trình hệ thống máy sản xuất

8

Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông

9

Vận hành/kiểm tra/sửa chũa máy móc xây dựng, hệ thông điện sản xuât

10

Dọn dẹp vệ sinh tòa nhả, nhà máy

11

Biên lập tài liệu

12

Vệ sĩ/Bảo vệ

13

Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

14

Xử lý các vấn đề tài chinh, thuế

15

Sửa chữa/Kiểm tra vặn hành ô tô

16

Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang tri nội thất

17

Lái xe

18

Quân lý, vận hành, bảo dường và phục vụ trên tàu biển

19

Quản lý, giám sát, vận hành, sứa chừa, bảo dường và phục vụ trên giàn khoan dan khi

20

Lái tàu bay. phục vụ trên tàu bay/Bảo dường, sửa chừa tàu bay và thiết bi tàu bay/Điều dó, khai thác bay/Giám sát bay

 

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!