Đang online: 9  |   Hôm qua: 1815  |   Lượt truy cập: 1707666
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

DANH MỤC MÃ TỈNH. THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

DANH MỤC MÃ TNH. THÀNH PH TRC THUỘC TRUNG ƯƠNG

PHỤ LỤC III Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

 

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >> 

STT

Tên tỉnh, thành phố

Mã tỉnh, thành phố

1

An Giang

SAG

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

SBRVT

3

Bắc Cạn

SBC

4

Bấc Giang

SBG

5

Bạc Liêu

SBL

6

Bắc Ninh

SBN

7

Ben Tre

SBT

8

Binh Dịnh

SBĐ

9

Bình Dương

SBD

10

Bình Phước

SBP

11

Bình Thuận

SBTH

12

Cà Mau

SCM

13

Cần Thơ

SCT

14

Cao Bang

SCB

15

Đà Nằng

SĐN

16

Đằk Lắk

SDL

17

Dẩk Nông

SĐKN

18

Điện Biên

SĐB

19

Đồng Nai

SĐGN

20

Đong Tháp

SĐT

21

Gia Lai

SGL

22

Hả Giang

SHG

23

Hà Nam

SUN

24

Hà Nội

S11N1

25

Hà lình

SHT

26

Hai Dương

SHD

27

Hai Phòng

SHP

28

Hậu Giang

SHG

29

Hoà Bình

SHB

30

Hưng Yên

SHY

31

Khánh Hoà

SKH

32

Kiên Giang

SKG

33

Kon Tum

SKT


 

PHỤ LỤC III Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!