Đang online: 15  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741718
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG Kèm Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

 

Mẫu biểu Kèm theo Nghị Định 145/2020/NĐ-CP

<< Download Nghị Định 145/2020/NĐ-CP >>

 

 

DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

(Kèm theo Nghị Định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ)

1.    SẢN XUẤT, TRUYỀN TẢI, ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN

I.     03 đơn vị thuộc Công Ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gm: Công ty Thủy diện Hoà Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điu độ hệ thống điện quốc gia.

2.     Công ty Nhiệt điện Duyên Hài thuộc 'Tổng Công ty Phát điện I.

3.     Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tng Công ty Phát điện 3.

4.    Các Công ty truyền tải điện thuộc Tng công ty Truyền tải điện quốc gia.

II.     THĂM DÒ. KHAI THÁC, SẢN XUẤT, CUNG CẤP DẦU KHÍ

1.    Công ty Điều hành đường ổng Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khi Việt Nam.

2.     02 đơn vị thuộc l ổng công ty 1 hâm dò và Khai thác dầu khỉ, gồm: Công ty điêu hành Thãm dò khai thác Dâu khí trong nước; Công ty liên doanh diêu hành Vietgaxprom.

3.     08 đơn vị thuộc rồng công ty Khí Việt Nam. gồm: Công ty Chế biến khí Vùng Tàu; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty kinh doanh sàn phẩm khí; Công ty khí Cà X4au; Công ty dường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Cóng ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam; Cóng ty cồ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

4.     Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.

III.     BAO ĐÀM AN TOÀN HÀNG KHỒNG, AN TOÀN HÀNG HÁI

1.     Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quàn lý bay Việt Nam.

2.     Các câng hàng không thuộc Tông công ty Cảnẹ hàng không Việt Nam, gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nằng, Cam Ranh, Cân Thư.

3.     Tông công ty Bảo dam an toàn hàng hải miền Bắc.

4.     Tống công ty Bảo đâm an toàn hảng hải miền Nam.

5.     Công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên 1 loa tiêu hàng hài I KV.

6.     Công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên Thông tin điện tư hàng hài Việt Nam.

IV.     CƯNG CÁP HẠ TÀNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1.    Tông Công ly Hạ tâng mạng thuộc Tập doàn Bưu chính Viên thông Việt Nam.

2.    Tông Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viền thông Quân dội.

V.       CẤC DOANH NGHIỆP CUNG CÁP NƯỚC SẠCH, THOÁT NƯỚC, VỆ SINH MÔI TRƯỞNG TRỤC TIÉP PHỤC vụ CHO CÁC THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRƯNG ƯONG

VI.     TRực TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH

Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định so 93/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chính phú về tổ chức quan lý và hoạt động cùa doanh nghiệp quôc phòng, an ninh./.

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!